Skip to main content

Posts

Showing posts from 2012

Selenium drop-down seçimi

Eğer web teknolojileri üzerine geliştirme yapıyor iseniz Selenium'u mutlaka duymuşşunuz. Kısaca selenium browser üzerinde test otomasyonu yapmaya yarayan bir firefox eklentisidir. İyi kullanıldığında etkili sonuçlar verir. Ücretsiz, farklı browserlarda da kullanılması, bol miktarda bilgi birikimi (dokümantayon, web sayfası ve blog) olması ve farklı dillerde test caseleri yazmaya olanak sağlaması ise avantajlarıdır.  Selenium'da script dilini Python seçildiğinde oto kayıt drop-down menüsünden bir seçenek seçildiğinde çoğu zaman alltaki gibi Select fonksiyonu içerisinde web objelerinde arayacağı fonksiyonu yazar ve görülebilen secenekler üzerinde arama yapar. Select(driver.find_element_by_id("id_promotion")).select_by_visible_text("OPTION") Fakat bu satırı çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir Select komutunun tanımlanmadığı ile ilgili bir hata ile karşılaşırsınız: NameError: global name 'Select' is not defined File "D:\automatio

Test Psikolojisi

Kişi bir işi icra ederken içerisinde bulunduğu durumdan bağımsız, diğer durumları yok sayarak çalışması imkansızdır. Fakat profesyonellik tanımlanırken kişinin konu üstünde derinlemesine bilgi birikimi ve bu bilgi birikimini etik kayğılarınıda önemseyerek uygulayanlardır denir, bakınız . Bu boyutta bakıldığında test profesyonellerinin işlerini icra ederken daha karmaşık test psikolojisinde olabilirler.  Test ve kalite grubu denildiği zaman bir çok grubun ortak çıkarlarının olduğu yazılım ekibinden bahsedilir. Genel olarakta yazılım yaşam döngüsünün sonunda yeralmasından dolayı da zaman kısıtlamasından en fazla zarar gören gruptur. Bu yüzden  belli baskıları üzerinde hisseder. Zamanında çıkmak ayrıca sorunları çabuk bulmak; proje yöneticileri, yazılım müdürleri, pazarlama müdürleri vb. gibi pozisyondaki kişilerin çıkan bulgulardan haberdar edilmesi ve ayrıca projeyi sabote etmediğini göstermek gibi bazı sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilir. Tüm bunların etkisi ve profesyonelce çalışma

Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1

 

Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2

 

Sürücü Testi Nedir?

" The driving test " olarak geçen ve test nediri açıklamak üzere kullanılan bir benzetmedir. Test klasik olarak sadece bir değerlendirme yani "OK" etiketini yapıştırma değil daha detaylı bir tanım gerektirir. Bir bilgi birikimi ve referans noktalarına dayanarak "işte hatayı buldum!" denilebilir. Diğer boyutuyla yazılım sürecinde küçük bir heycandan öteye gitmeyen aktiviteler topluluğu olur. Bunun sonucunda ise test grupça ve birey olarak değerini kaybeder ve "yalnızlaştırılır". Nedir Eğer sürücü çeşitli yolları deneyerek bir rotayı takip eder ve çeşitli manevralar yaparak rotasını güvenli bir şekilde tamamlar ise sürücü testi başarılıdır denir. Sürüş sırasında rotanın tamamlanmasına engel olabilecek tek bir ciddi hata tüm sürüşün başarısız olmasına sebep olur fakat sürüş sırasında birçok küçük hata şürüşün başarılı sayılmasına engel değildir. Yazılım testi açısından bakıldığında, yazılım birçok küçük hatalar olabilir hatta bunları bulmak uzman t

Test Sözlügü

Daha iyi iletişim için kişilerin birbirlerini daha iyi anlaması, yani ortank bir kullanması, gerekir. Bu ise kullanılan terimlerin ve özel kelimelerin herkes tarafından aynı anlamda kullanılmasıyla olabilir. Test Mühendisliği gibi farklı grubların (yazılım disiplinlerin) çıkar çatışmasının olduğu disiplenlerde aynı şeyleri söyleyip aynı şeyleri anlamak daha önemlidir. Yazılım testi düşünüldüğünde ISTQB, ISEB ve IEEE'nin katkılarının olduğu bir disiplinde herşey İngilizce olarak öğretilmektedir.  Kendi bilgi dağarcığımla Türkçe karşılıklarını bulmaya çalıştığım ve " Test Yönetimi " isimli çalışmamın bir parçası olan " Test Sözlüğü " çalışmasında testte sıkça karşılaşılan kelimelerin/terimlerin Türkçe karşılıklarını ve bazılarının kısa açıklamalarını bulabilirsiniz. Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz terimler için beni bilgilendirmenizi rica ederim. TERİM ANLAMI Code Program parçaları Debugging yazılım g

Büyük Yazılım Hataları

Ekomik boyutu Yazılım hatalarının Amerikan ekonomisine zararı yıllık yaklaşık olarak 60 Milyar Dolar olduğu tahmin edilmekte. Büyük projeler Ariane 5:  7 Milyar Dolar 4 Haziran 1996’da Avrupa Hava Ajansının (ESA) ilk roket havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Düşme sebebinin daha sonradan yazılımdaki bir hatadan kaynaklandığı anlaşıldı. Hatanın 64 bit ondalıklı integerın 16 bit işaretli integere dönüştürülürken ondalık kısımda oluşan hatayı kontrol eden exception handling yapısının olmamasından kaynaklandığı anlaşıldı.                                                                                                                    Detaylı bilgi için Marcus Olk Marine space probe to Venus: 250 Milyon Dolar 28 Temmuz 1962’de Mariner1 isimli hava taşıtın roketinin yönü belirlenen yönden aniden çıkarak teklikeli yola girdiğinde başka bir roket Atlantik okyanusundan imha etti. Roketin yönündeki değişime neden olan hata, mühendislerin kağıt üzerine yazdıkları formülün koda aktarılırken

Test Neden Gerekli?

Neler test edilir? Yazılımdan istenilenler yerinde ve yapılmış mı?   ( validation ) Yazılım istenilen işlevleri yerine getiriyor mu?     ( verification ) Yazılım işlevleri yaparken hata veriyor mu?           ( reliability )  Yazılım istenilen hızda yapıyor mu?                      ( performance ) Yazılım istenilen kadar işlev yapabiliyor mu?             ( load ) Yazılım istenilen işlevleri ençok nekadar yapıyor?    ( stress ) Yazılım istenilen kolay yapıyor mu?                          ( usability ) Yazılım istenilen işlevleri güvenli yapıyor mu?        ( security ) Yazılım işlevleri herzaman yapabiliyor mu?        ( compatibility ) Yazılım bir hobi çalışması olmadığı ve vadedilen bir takım işleri; hızlı, güvenilir, kolay, arzu edilen herzaman yerine getirmesi planlarıyla yapıldığından üstte sıralanan özelliklere sahip olması gerekir. “HATA” nedir? İngilizce'de hata denildiğinde bir çok terim kullanılırken Türkçe'de tek bir kelime ile bunu anlatmak zor hatta imkansızdır. Bu yüz

Girişimcilik Üzerine

Girişimcilik üzerine 12 Temmuz 2012 tarihinde Özyeğin Üniversitesi'nde eTohum tarafından gerçekleştirilen "Girişimcilik Yaz Kampı" çerçevesinde edindiğim bilgileri aktarmak istedim. Organizasyonun hakkında daha fazla bilgi için linke bakınız . Girişim veya Girişimcilik Nedir? Her girişim bir iş fikrinden ortaya çıkar fakat her iş fikri bir girişim olarak ortaya çıkmaz. Genel olarak bir fikrinin girişim olarak nitelenmesi için belli bir ihtiyacı karşılaması ve sürdürülebilir  nitelikte olması gerekir. İhsan Elgin 'e göre bir iş fikrinin bir girişime dönüşmesi için aşşagıdaki 4 farklı aşamadan geçmesi gerekir. Fikir İş Fikri Girişim Potansiyeli Girişim İş fikrinin tek bir cümle ile özetlenmesi o fikri başkalarına özellikle yatırımcıya anlatmak açısından önemlidir. Bu tip bir cümle çok kısa süre zarfında fikrini başkasına sunmak açısından önemlidir. Asansör konuşması olarak adlandırılan kısa sohbet imkanında bu cümleyi asansörde karşılaştığınız biris

Testistanbul 2012 Notları

Test Tasarım Kategorileri

Test Tasarım Teknikleri Test Tekniklerinin Kullanımı: Kara Kutu testleri (black box) yazılımın her seviyesinde kullanılabilir fakat fonksiyonların ortaya çıkmış olması gerekir. Kullanıcı kabul testleri veya sistem testlerinde gereksinimler baz alınabilir, birim veya entegrasyon testlerinde ise alt seviye analiz dökümanları veya tasarım dökümanları baz alınabilir. Beyaz Kutu testleri (yapısal testler) yazılımın iç yapısıyla ilgili olduğu için geliştirici birim testlerinde veya birimlerin entegrasyonu sırasında yapısal testleri kullanabilir. Araçlar yardımıyla birlikte kod kapsamının (code coverage) testi içinde kullanılabilir.  Deneyim temelli testler ise beyazkutu ve karakutu testleri tamamlayıcı olarak görev yapar. Tanımlı fonksiyon ve gereksinimlerin olmadığı (analiz eksikliğinde) kullanılabilir. Kişilerin deneyimlerinden yola çıkarak test edildiği için bazı önemli eksikler veya projeye özel maddeler göz ardı edilebilir. Genel olarak düşük riski veya zaman baskısının fazl