Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2012

Selenium drop-down seçimi

Eğer web teknolojileri üzerine geliştirme yapıyor iseniz Selenium'u mutlaka duymuşşunuz. Kısaca selenium browser üzerinde test otomasyonu yapmaya yarayan bir firefox eklentisidir. İyi kullanıldığında etkili sonuçlar verir. Ücretsiz, farklı browserlarda da kullanılması, bol miktarda bilgi birikimi (dokümantayon, web sayfası ve blog) olması ve farklı dillerde test caseleri yazmaya olanak sağlaması ise avantajlarıdır.  Selenium'da script dilini Python seçildiğinde oto kayıt drop-down menüsünden bir seçenek seçildiğinde çoğu zaman alltaki gibi Select fonksiyonu içerisinde web objelerinde arayacağı fonksiyonu yazar ve görülebilen secenekler üzerinde arama yapar. Select(driver.find_element_by_id("id_promotion")).select_by_visible_text("OPTION") Fakat bu satırı çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir Select komutunun tanımlanmadığı ile ilgili bir hata ile karşılaşırsınız: NameError: global name 'Select' is not defined File "D:\automatio