Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2014

Selenium Chromedriver Error Message: u'unknown error: unable to discover open pages

If you use selenium webdriver to automate regression test cases, you may have got the following error. Because a bug in chromedriver version 2.3 causes this error. According to Google Dev ., this problem had fixed in version 2.6.  Assigning the chrome driver to driver leads to this error by the line 38, which is self.driver = webdriver.Chrome() . To solve the problem, you need to change the chromedriver version 2.3 in your execution path, like C:\Windows\System32 under Windows, with newer version. You can download chrome driver from googleapis .   Error message may like this: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\automation_project\run.py", line 32, in <module>     m = Project(browser, server)   File "D:\workspace\automation_project\test_case_imps.py", line 38, in __init__     self.driver = webdriver.Chrome()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\chrome\webdriver.py", line

World Quality Report 2013-2014 | Dunya Yazılım Kalitesi Raporu 2013-2014

Dünya genelindeki üretilen yazılımın ve yazılım süreçlerinin kalitesi belirlemek için Capgemini, Sogeti ve HP tarafından yapılan çalışma yayınlandı. Bu çalışma 2013 yılında yazılım kalitesiyle ilgili toplanan verilerin 2012 yılındaki çalışmada elde edilen verilerle kıyaslanarak bu alandaki değişimleri de bize aktarmaktadır. Ayrıca 2015 yılı için beklentiler hakkında bilgiler de vermektedir. Dünya genelinde yapılan bir araştırma olmasından olayı değerlendirme yaparken Türkiye'nin veya kendi firmamızın bu verilerin neresinde kaldığını görmemiz adına güzel bir kaynak olabilir. Araştırmayı değerlendirmeye başlamadan önce herzaman olduğu gibi önce araştırmanın kimler tarafından yapıldığını, bu araştırmadaki amaçlarını ve bu araştırma sonucunun araştırmacılara sağlandığı yararları belirlemek gerekir. Bu sayede araştırmanın kendimiz veya kendi firmamız için ne anlama geldiğini daha iyi analiz edebiliriz.  Capgenimi dünya genelinde 44 ülkede 130.000 çalışanıyla faliyet göstere