Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2013

Gamificaiton and Testing

Gamification is a new trend in design techniques which enables user to fill forms and to use applications in more interactive and entertaining way. It aims to increase  user engagement, Return on Investment (ROI), data quality, timeliness, and learning as it is defined by Mario Herger . If we think that in the internet/computer age, the majority of the people play games in generally in their early ages so we can say that the playing game get people familiarity and tendency to use effectively something created by/with belonging the rules of game (or game mechanics). Game mechanics are the rules which return applications like a game. In general, every game has a level and the end of level you may have prize and there is a turn to play again or pass to next level; every level you may have combination of decision and risk . The complete rules can be listed as: Turns, Action points, Auction or bidding, Cards, Capture/Eliminate, Catch-up, Dice, Movement, Resource management, Risk

Eşdeğer Aralık - Equivalence Partitioning Testing Hakkında Detaylar

Eşdeğer Aralık Test tekniği (Equivalence Partitioning Testing) bir kara kutu (black-box) test tekniğidir. Hatırlamak gerekirse, kara kutu test teknikleri uygulamanın iç yapısını bilmedğimiz durumlarda kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Amaç test için verilen sürede uygulamana üzerinde aynı etkiye sahip girdilerden daha az kombinasyon (test case) oluşturarak zaman daha verimli kullanmaktır. Eşdeğer aralık yöntemi, aynı bölgedeki değerler girdi olarak kullanıldığında aynı sonucu verir ön koşulundan çalışmaktadır. Örnekte verilen kod parçasında 5 yaş ve daha küçükler bebek , 6-17 yaş aralığında bulunanlar çocuk ve 18 yaş üstündekiler yetişkin olarak değerlendiriliyor. Böyle bir durumda eş değer (aynı sonucu veren) bölgeleri sayı doğrusu üzerinde görebiliriz. Bu yöntemle test etmek istediğimizde kullanabilceğimiz giriş değerleri sırasıyla TC1(3, 12, 25) veya kurala uygun başka değerler olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise giriş değerlerini 0 ile +

Test Verisinin Verimli Kullanması

Test verisi test caselerin çalıştırılması sırasında kullanılmak üzere oluşturulmuş ve girdi olarak kullanılan her türlü bilgi ve belge niteliğindeki test argümanlarıdır. Testlerin tutarlı  ve başarılı olabilmesi için test verilerinde tutarlı olması gerekir bu yüzden teste başlamadan önce yapılması gerekli en önemli hazırlık test sırasında kullanılacak verilerin toplanmasıdır. Test case hazırlanırken ne gibi verilerle test edileceği kararlaştırılır ve bu veriler ile test aşamasında caseler çalıştırılır. Bazı durumlarda test verisi hazırlamak bazı kısıtlardan dolayı oldukca zordur veya uzun zaman alan işlerdendir. Elde bulunan az miktarda veriyi verimli kullanmak gerekir. Mümkün olduğunca yeniden kullanabilir hale getirmekte başak bir çözüm yoludur. Test verilerin zor toplandığı durumlarda önce test caseleri hazırlayıp veri hazırlama işini sona bırakmak test caseleri yeniden hazırlamaya neden olabilir. Bu gibi durumlar elde olan verileri ortaya yatırıp daha sonra bu verileri en verim

E-ticaret Sektöründe Kullanıcı Deneyimi Trendleri

http://www.o-media.ca/Content/UX Kullanabilirlik kelime anlamı itibari ile ingilizce "usability" kelimesine karşılık kullanılan bir kelimedir. Yazılım testi açısından baktığımızda ise üretilen ürünün kullanıcının ihtiyaçlarını karşılarken kullanıcıya sunması gereken kolaylıklar olarak tanımlanabilir. Buradaki bir diğer kafa karıştırıcı konu ise "kullanıcı ihtiyaçları" tanımıdır.  Sunulan ürünün kullanıcı kitlesi; kullanan kişilerin profili, yaş, eğitim durumları, el becerisi, zekası, deneyimleri, alışkanlıkları, beklentileri ve ... gibi sıralayabileceğimiz birçok etken vardır. Bu kadar çok etkeni göz önüne alarak herkes için en kolay kullanımı olan ürünü üretmek gerçek anlamada bir araştırma işidir. Tabiki kullanıcı ihtiyaçları denildiğinde defacto olmuş bazı gerçeklikler vardır fakat bilgi toplama  işi yapılarak gerçek kullanıcı profili ortaya çıkarmak ve bu veriler üzerine tasarım yapmak en mantıklı yol olacaktır. E-ticaret alanında düşündüğümüzd