Skip to main content

E-ticaret Sektöründe Kullanıcı Deneyimi Trendleri

http://www.o-media.ca/Content/UX

Kullanabilirlik kelime anlamı itibari ile ingilizce "usability" kelimesine karşılık kullanılan bir kelimedir. Yazılım testi açısından baktığımızda ise üretilen ürünün kullanıcının ihtiyaçlarını karşılarken kullanıcıya sunması gereken kolaylıklar olarak tanımlanabilir. Buradaki bir diğer kafa karıştırıcı konu ise "kullanıcı ihtiyaçları" tanımıdır. 

Sunulan ürünün kullanıcı kitlesi; kullanan kişilerin profili, yaş, eğitim durumları, el becerisi, zekası, deneyimleri, alışkanlıkları, beklentileri ve ... gibi sıralayabileceğimiz birçok etken vardır. Bu kadar çok etkeni göz önüne alarak herkes için en kolay kullanımı olan ürünü üretmek gerçek anlamada bir araştırma işidir. Tabiki kullanıcı ihtiyaçları denildiğinde defacto olmuş bazı gerçeklikler vardır fakat bilgi toplama  işi yapılarak gerçek kullanıcı profili ortaya çıkarmak ve bu veriler üzerine tasarım yapmak en mantıklı yol olacaktır.

E-ticaret alanında düşündüğümüzde 15 yılı devirmiş bir geçişten bahsederiz ki günümüzde e-ticaret alanı hızla artmakta ve firmalar geri kalmamak adına hızla internete taşınmaktadır. Bu durumda tam olarak denmesede bir e-ticaret kültürü oluşmuştur. Kişiler artık bir ürünü alırken 10 farklı siteden dakikalar içerisinde fiyat ve ürün detay bilgileri gibi sorulara yanıt bulabiliyor. Ürünü almak için bu kadar çok seçenek var iken neden X firmasından alsın sorusu akla geliyor. Fiyat en önemli etken gibi görünsede sitelerdeki fiyat politikası ise rekabet şartları altında birbirine çok benzer olabiliyor. Gerçek anlamda belirleyici bir kriter olmaktan çıkıyor. 

Diger etkenler ise kullanıcıların siteye olan bağlılığı denilebilir. Kullanıcı bağlılığı ise sitenin kullanıcılara sunduğu imkanlar neticesinde sitenin kullanıcılerın gözünde oluşturduğu değer olarak görebiliriz. Kullanıcı ihtiyaç duyduğu özellikleri kolaylıkla bulabiliyor ve uygulayabiliyor ise memnuniyetini artıcakdır.  Bir sonraki alışverişinde ise site tercihinde bağlığı belirleyebilecektir.

Kullanıcı Deneyimi Trendleri

Son kullanıcının ihtiyaçları önemli, son kullanıcı profilindeki kişilere beta testi (closed beta testing) yaptırılabilir.  Müşteri deneyimi eşittir kullanıcı deneyimi. Müşteri kullanıcının alt kümesidir yani her müşteri bir kullanıcıdır. Bu yüzden kullanıcılar ihmal edilmemelidir. İkna edici tasarım (persuasive design) kullanarak kullanıcıları alışverişe yönlendirmek iyi bir seçenektir. Kullanıcıya ürünün bitiyor hissi vermek, o almadığında daha yüksek fiyatları görebileceğini hissettirmek bazı etkili ikna etme yöntemleridir.

Duyarlı tasarım, farklı cihazlar kullanılsada  kullanıcıyı aynı siteyi kullanıyor hissi doğurmak gerekir. Tasarım mobil cihaza göre farklılıklar gösterebilir fakat özünde müşterinın web sitesinde kazandığı alışkanları göz ardı etmemek gerekir. Deneyim kiti oluşturulabilir. Yani yine belirli bir kitle seçerek hergün belirli bir saatte bu kişileri arayarak ne aldıklarını ve ne düşündüklerini sorarak fikirleri öğrenilebilir. Bu işi 30 gün boyunca yaparak bir pattern oluşturarak çıkan sonucu firmaya uygulanabilir hale getirilebilir.

A-B testi yapmak kullanıcıların tasarımdaki eksikleri belirlemesi açısından kullanılabilir. Genelde tasarımda yapılan değişikliğin kullanıcı tarafından nasıl değerlendiğini öğrenmek açısından faydalıdır. Hali hazırda kullanılan tasarım A versiyonu ve değiştirilmek istenen versiyonu ise B olarak adlandırılır. Her iki versiyonda kullanıcılara rastgele kullandırılarak kullanıcı verileri toplanır ve bu veriler ışığında doğru tasarıma karar verilir.

Userspot tarafından verilen bir eğitimde konuyla ilgili anlatılanlardan çıkardığım özet haritasını bulabilirsiniz.Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so