Test Verisinin Verimli Kullanması

Test verisi test caselerin çalıştırılması sırasında kullanılmak üzere oluşturulmuş ve girdi olarak kullanılan her türlü bilgi ve belge niteliğindeki test argümanlarıdır. Testlerin tutarlı  ve başarılı olabilmesi için test verilerinde tutarlı olması gerekir bu yüzden teste başlamadan önce yapılması gerekli en önemli hazırlık test sırasında kullanılacak verilerin toplanmasıdır. Test case hazırlanırken ne gibi verilerle test edileceği kararlaştırılır ve bu veriler ile test aşamasında caseler çalıştırılır. Bazı durumlarda test verisi hazırlamak bazı kısıtlardan dolayı oldukca zordur veya uzun zaman alan işlerdendir. Elde bulunan az miktarda veriyi verimli kullanmak gerekir. Mümkün olduğunca yeniden kullanabilir hale getirmekte başak bir çözüm yoludur.

Test verilerin zor toplandığı durumlarda önce test caseleri hazırlayıp veri hazırlama işini sona bırakmak test caseleri yeniden hazırlamaya neden olabilir. Bu gibi durumlar elde olan verileri ortaya yatırıp daha sonra bu verileri en verimli kullanabilecek şekilde test caseleri hazırlamak daha mantıklı olacaktır. Bir test verisi case içerisinde kullanılırken bazı durumlarda bir daha kullanılmaz halen gelebilir. Örneğin üyelik kullanılan e-posta adresi üye olunduktan sonra kullanılamaz fakat üyelik formunda hataları kontrol ettikten sonra happy-path'i (sonuca giden en kısa ve en kolay yol) gerçekleştirmek test verisini doğru kullanmak adına daha sağlıklı bir yoldur.

Use of effective test data

Yukarıdaki akış şemasından görüleceği üzere iki madde kontrol edilmektedir. Bunlar form alanlarında hatalar ve doğru verilerle birlikte üye kayıt işleminin yapılabilmesidir. Burada aynı e-posta adresiyle tek kayıt yapılabilceği kabul edilmiştir.  E-posta adresinin oluşturulmasının zor olduğunu düşünürsek ve daha verilmli kullanmak gerekirse akış şemasındaki 1 ve 2 nolu yolu takip edilerek yaplıcak işlemlerde e-posta adresi tekrar kullanılabilir çünkü üye kaydı bitirilmiyor. Fakat 3 yolda ise üye kaydı tamamlanıyor ve e-posta adresi tekrar kullanılamaz hale geliyor. Sonuç olarak sırasıyla 1, 2, 3 yollarını takip etmek test verisini data verimli kullanmamızı sağlar.

Test verisinin daha verimli kullanmak aşağıdaki maddeler göz önünde tutulmalıdır:
  • Test case hazırlamadan önce test verisinde sıkıntı olup olmadığı araştırılmalı
  • Test verisini hazırlamak sıkıntılı ise mevcut veriler ortaya konulmalı
  • Mevcut veriler ışığında test case hazırlanmalı
  • Öncelikte test verisinin tekrar kullanılabilir olan yollar çıkartılmalı ve test bu yollardan gidilmeli
  • Test verisini yok eden yollar en sona bırakılmalı
  • Mümkün olduğu kadar test verisi üreten araçlar kullanılabilir
http://search.dilbert.com/comic/Test%20DataComments

Popular posts from this blog

Testing WEB Sevices and Automating SOAP Services

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Performance Testing on CI: Integration of Locust and Jenkins

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara