Eşdeğer Aralık - Equivalence Partitioning Testing Hakkında Detaylar

Eşdeğer Aralık Test tekniği (Equivalence Partitioning Testing) bir kara kutu (black-box) test tekniğidir. Hatırlamak gerekirse, kara kutu test teknikleri uygulamanın iç yapısını bilmedğimiz durumlarda kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Amaç test için verilen sürede uygulamana üzerinde aynı etkiye sahip girdilerden daha az kombinasyon (test case) oluşturarak zaman daha verimli kullanmaktır.

Eşdeğer aralık yöntemi, aynı bölgedeki değerler girdi olarak kullanıldığında aynı sonucu verir ön koşulundan çalışmaktadır. Örnekte verilen kod parçasında 5 yaş ve daha küçükler bebek, 6-17 yaş aralığında bulunanlar çocuk ve 18 yaş üstündekiler yetişkin olarak değerlendiriliyor. Böyle bir durumda eş değer (aynı sonucu veren) bölgeleri sayı doğrusu üzerinde görebiliriz. Bu yöntemle test etmek istediğimizde kullanabilceğimiz giriş değerleri sırasıyla TC1(3, 12, 25) veya kurala uygun başka değerler olabilir.


Burada dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise giriş değerlerini 0 ile +sonsuz arasında sınırlandığını düşünmek fakat gerçek hayatta kullanıcıların her türlü giriş değerleri girebileceği unutulmamalıdır. Fakat bu yöntemde bu göz ardı edilir ve yazılımın bu kontrolleri yaptığı varsayılır.

Temel anlamda EP testi yukarıda bahsedileni yapar fakat detayın girilmek gerekirse, EP testi aşağıdaki gibi listelenen alt bölümlerine ayrılır:
 • Weak Normal Equivalence Partitioning Testing
 • Strong Normal Equivalence Partitioning Testing
 • Weak  Robust Equivalence Partitioning Testing
 • Strong Robust Equivalence Partitioning Testing

  Weak Normal Equivalence Partitioning Testing

 •  Her aralıktan bir veri kullanılır
 • Alınan değerler sistematic bir biçimde kendini tekrar etmeyen değerler olarak seçilir
Örnek verilmek gerekirse altaki durum ve seçilen değerler bu tekniğe uygundur:

     Test Nesnesi(test object): Vergi hesaplama
               Gereksinim 1: 18 yaşından küçükler vergiye tabi değildir.
               Gereksinim 2: 18 ile 45 yaş aralığındakiler %30 vergi vermeli
               Gereksinim 3: 45 ile 60 yaş aralığındakiler %30 vergi vermeli
               Gereksinim 4: 60 ile 80 yaş aralığındakiler %20 vergiye tabidir.
               Gereksinim 5: Yıllık geliri 20.000 - 50.000  arasında olanlar +%3 vergi zorunluluğu vardır
               Gereksinim 6: Yıllık geliri 50.000 - 150.000  arasında olanlar +%5 vergi zorunluluğu vardır


 Strong Normal Equivalence Partitioning Testing

 • Tüm geçerli aralıklardan bir adet veri alınarak test yapılır
 • Kartesyen carpımı (burada 3x2 = 6) yönteme göre tüm olasıkları verir
 


 Weak  Robust Equivalence Partitioning Testing

 •  Robust durumlar (geçerli durumlarında göz önüne alınması gerekiyor) bu örnekte pembe boyalı alan dışındaki alanlar göz önüne alınıyor
 • Robust (zayıf, weak anlamında) tam olarak değilde kısmi olarak kapsanmış olur
 • Test caselerbir adet geçerli durumdan ve bir adette geçersiz durumdan veri alınarak hazırlanır
 • Weak Normal durumu kapsar

 

Strong Robust Equivalence Partitioning Testing


 • Tüm geçerli ve geçersiz alanlar kapsanır
 • Strong normal durumunu da kapsamış oluruz

Comments

Popular posts from this blog

Testing WEB Sevices and Automating SOAP Services

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Performance Testing on CI: Integration of Locust and Jenkins

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara