Skip to main content

Eşdeğer Aralık - Equivalence Partitioning Testing Hakkında Detaylar

Eşdeğer Aralık Test tekniği (Equivalence Partitioning Testing) bir kara kutu (black-box) test tekniğidir. Hatırlamak gerekirse, kara kutu test teknikleri uygulamanın iç yapısını bilmedğimiz durumlarda kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Amaç test için verilen sürede uygulamana üzerinde aynı etkiye sahip girdilerden daha az kombinasyon (test case) oluşturarak zaman daha verimli kullanmaktır.

Eşdeğer aralık yöntemi, aynı bölgedeki değerler girdi olarak kullanıldığında aynı sonucu verir ön koşulundan çalışmaktadır. Örnekte verilen kod parçasında 5 yaş ve daha küçükler bebek, 6-17 yaş aralığında bulunanlar çocuk ve 18 yaş üstündekiler yetişkin olarak değerlendiriliyor. Böyle bir durumda eş değer (aynı sonucu veren) bölgeleri sayı doğrusu üzerinde görebiliriz. Bu yöntemle test etmek istediğimizde kullanabilceğimiz giriş değerleri sırasıyla TC1(3, 12, 25) veya kurala uygun başka değerler olabilir.


Burada dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise giriş değerlerini 0 ile +sonsuz arasında sınırlandığını düşünmek fakat gerçek hayatta kullanıcıların her türlü giriş değerleri girebileceği unutulmamalıdır. Fakat bu yöntemde bu göz ardı edilir ve yazılımın bu kontrolleri yaptığı varsayılır.

Temel anlamda EP testi yukarıda bahsedileni yapar fakat detayın girilmek gerekirse, EP testi aşağıdaki gibi listelenen alt bölümlerine ayrılır:
 • Weak Normal Equivalence Partitioning Testing
 • Strong Normal Equivalence Partitioning Testing
 • Weak  Robust Equivalence Partitioning Testing
 • Strong Robust Equivalence Partitioning Testing

  Weak Normal Equivalence Partitioning Testing

 •  Her aralıktan bir veri kullanılır
 • Alınan değerler sistematic bir biçimde kendini tekrar etmeyen değerler olarak seçilir
Örnek verilmek gerekirse altaki durum ve seçilen değerler bu tekniğe uygundur:

     Test Nesnesi(test object): Vergi hesaplama
               Gereksinim 1: 18 yaşından küçükler vergiye tabi değildir.
               Gereksinim 2: 18 ile 45 yaş aralığındakiler %30 vergi vermeli
               Gereksinim 3: 45 ile 60 yaş aralığındakiler %30 vergi vermeli
               Gereksinim 4: 60 ile 80 yaş aralığındakiler %20 vergiye tabidir.
               Gereksinim 5: Yıllık geliri 20.000 - 50.000  arasında olanlar +%3 vergi zorunluluğu vardır
               Gereksinim 6: Yıllık geliri 50.000 - 150.000  arasında olanlar +%5 vergi zorunluluğu vardır


 Strong Normal Equivalence Partitioning Testing

 • Tüm geçerli aralıklardan bir adet veri alınarak test yapılır
 • Kartesyen carpımı (burada 3x2 = 6) yönteme göre tüm olasıkları verir
 


 Weak  Robust Equivalence Partitioning Testing

 •  Robust durumlar (geçerli durumlarında göz önüne alınması gerekiyor) bu örnekte pembe boyalı alan dışındaki alanlar göz önüne alınıyor
 • Robust (zayıf, weak anlamında) tam olarak değilde kısmi olarak kapsanmış olur
 • Test caselerbir adet geçerli durumdan ve bir adette geçersiz durumdan veri alınarak hazırlanır
 • Weak Normal durumu kapsar

 

Strong Robust Equivalence Partitioning Testing


 • Tüm geçerli ve geçersiz alanlar kapsanır
 • Strong normal durumunu da kapsamış oluruz









Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so