Test Psikolojisi

Kişi bir işi icra ederken içerisinde bulunduğu durumdan bağımsız, diğer durumları yok sayarak çalışması imkansızdır. Fakat profesyonellik tanımlanırken kişinin konu üstünde derinlemesine bilgi birikimi ve bu bilgi birikimini etik kayğılarınıda önemseyerek uygulayanlardır denir, bakınız. Bu boyutta bakıldığında test profesyonellerinin işlerini icra ederken daha karmaşık test psikolojisinde olabilirler. 

Test ve kalite grubu denildiği zaman bir çok grubun ortak çıkarlarının olduğu yazılım ekibinden bahsedilir. Genel olarakta yazılım yaşam döngüsünün sonunda yeralmasından dolayı da zaman kısıtlamasından en fazla zarar gören gruptur. Bu yüzden  belli baskıları üzerinde hisseder. Zamanında çıkmak ayrıca sorunları çabuk bulmak; proje yöneticileri, yazılım müdürleri, pazarlama müdürleri vb. gibi pozisyondaki kişilerin çıkan bulgulardan haberdar edilmesi ve ayrıca projeyi sabote etmediğini göstermek gibi bazı sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilir. Tüm bunların etkisi ve profesyonelce çalışma ilkelerini yerine getirmenin sebep olduğu kaygılarla toplamına test psikolojisi denir.

Test Mühendisi Nasıl Birisi Olmalı

Test bir süreçtir! Bu yüzden uygulamanın bir özelliğinden öte uygulamanın hayat döngüsünün test edilmesi gerekmektedir. Uygulamanın tüm yönleri ele alınmalı; gereksinimlerden yola çıkarak uygulamanın istenilene nekadar yakın?, İstenilenin de ideale nekadar yakın? gibi sorular karşısında pratik cevap verebilen kişilerin test mühendisliğini tercih etmeleri gerekir.

Ayrıca geliştirme süreçleri herzaman ideal yapıda olmayabiliyor bununla birlikte planan sürelerde sapmalardan dolayı uygulamanın teste hazır olmasındaki gecikmeler test süresinin kısalmasına veya testin amacının değiştirilmesine neden olabiliyor. Testten sorumlu kişilerin bu durumu iyi yönetmeleri gerekmektedir. İletişim yetenekleri güçlü ve test süreçlerini uygulatmak gibi hedefleri olan kişiler olmalıdır. Bir yazılım ekibinde süreçler nekadar zayıfsa oradan çıkacak ürünlerde okadar zayıf olur bu yüzden test ekinin daha kaliteli  ve hedefleri daha net olması gerekir.

Test ortamı çeşitli sebeplerden dolayı herzaman ideal yapıda olmayabilir  bu durumda test mühendisi, ideal test ortami ile mevcut test ortamı arasındaki farkı bilmeli ve test edilemeyen fonksiyon yayınlanan ortamda ne gibi hatalara sebep olacağını analiz edebilen özellikte olmalı. 

Özetle şu özellikler olması daha iyi test uzmanı yapar:
 • Test müdendisi, lideri veya yöneticisi süreç hakkında bilgili ve iletişim kurmakta zorlanmayan, test sürecini uygulamak gibi hedefleri olan kişilller olmalıdır.
 • Geliştirme ortamı kötü bile olsa test ortamı daima ideal yapıya daha yakın tutmak gibi hedefları olan
 • Test ortamı ile ideal test ortamı arasındaki farkı bilen ve bu farklılıktan dolayı ortaya çıkabilecek sorunları analiz edebilen özellikte olmalı
 • Yani analiz yeteneği olmalı
 • Zamanı iyi yönetmek gibi yeteneği olmalı
 • Süpermen'de olabilir:)

 

Test Mühendisinin İhtiyaçları

Test yapabilmek için bazı yetkilerin ve hakların organizasyonda test mühendislerine tanınması gerekmektedir. Bu yetkiler sayesinde testciler, daha iyi test yapma, saptanan hataları tarafsız bir şekilde raporlama ve çözdürebilme kabiliyeti kazanır. Test bir süreç olmasından dolayı, test süreçlerinde saptanan hataları düzeltme yetkisiyle birlikte daha iyi test yapabilmenin önü açılabilir.

Şu bilgi ve yetkiler test mühendisine verilmeli:
 • Süreç hakkında tam bilgi
 • Yazılımın içeriği hakkında bilgi
 • Teste gelen kodun tamamlanmış olması
 • Uzmanlık alanı olarak kabul görülmesi
 • Hataları bulma hakkı
 • Test planı ve detaylandırılmasında söz hakkı
 • Ciddi hataları raporlama yetkisi (tekrar gözlenemeyen)
 • Gelecekteki hata seviyesi hakkında öngörüde bulunma
 • Test süreçlerini iyileştirme yetkisi

 

Test Mühendisinin Yapması Gerekenler

Testcinin görevi atanan yazılımı belirlenen test planına uyarak testlerini gerçekleştirmektir. Burada amaç ise yazılımın gereksinimlerinin onaylanması ve doğrulanmasıdır (verification and validation). Bu işi gerçekleştirirken bulunan hatalar tarafsız ve herkesin anlayacağı bir şekilde raporlanmalı ve unutulmamılıdır ki yazılımcı değil yazılım test ediliyor bu yüzden hatalar tekrar kontrol edilmeli ve kibar bir dil kullanılmalıdır.

Şu kriterlere test mühendisleri dikkat etmeli:
 • Test planını takip etmek
 • Hataları tarafsız ve gerçekçi raporlamak
 • Hatayı raporlamadan önce kontrol etmek
 • Yazılımcıyı değil yazılımı test ettiğinin bilincinde olmak
 • Riskleri tarafsız değerlendirmek
 • Hataları önceliklendirmek (prioritise)
 • Gerçekleri paylaşmak
 
http://www.michaelcovel.com/2012/05/03/rules-systems-psychology-philosophy-all-come-before-software/
 

Comments

Popular posts from this blog

Testing WEB Sevices and Automating SOAP Services

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Performance Testing on CI: Integration of Locust and Jenkins

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara