Skip to main content

Test Tasarım Kategorileri

Test Tasarım Teknikleri

Test Tekniklerinin Kullanımı:

Kara Kutu testleri (black box) yazılımın her seviyesinde kullanılabilir fakat fonksiyonların ortaya çıkmış olması gerekir. Kullanıcı kabul testleri veya sistem testlerinde gereksinimler baz alınabilir, birim veya entegrasyon testlerinde ise alt seviye analiz dökümanları veya tasarım dökümanları baz alınabilir.

Beyaz Kutu testleri (yapısal testler) yazılımın iç yapısıyla ilgili olduğu için geliştirici birim testlerinde veya birimlerin entegrasyonu sırasında yapısal testleri kullanabilir. Araçlar yardımıyla birlikte kod kapsamının (code coverage) testi içinde kullanılabilir. 

Deneyim temelli testler ise beyazkutu ve karakutu testleri tamamlayıcı olarak görev yapar. Tanımlı fonksiyon ve gereksinimlerin olmadığı (analiz eksikliğinde) kullanılabilir. Kişilerin deneyimlerinden yola çıkarak test edildiği için bazı önemli eksikler veya projeye özel maddeler göz ardı edilebilir. Genel olarak düşük riski veya zaman baskısının fazla olduğu durumlarda kullanılabilir.
Uygun Test Tekniği Seçimi

Equivalence Partitioning

Eşdeğer aralık yöntemi, aynı bölgedeki değerler girdi olarak kullanıldığında aynı sonucu verir ön koşulundan çalışmaktadır. Örnekte verilen kod parçasında 5 yaş ve daha küçükler bebek, 6-17 yaş aralığında bulunanlar çocuk ve 18 yaş üstündekiler yetişkin olarak değerlendiriliyor. Böyle bir durumda eş değer (aynı sonucu veren) bölgeleri sayı doğrusu üzerinde görebiliriz. Bu yöntemle test etmek istediğimizde kullanabilceğimiz giriş değerleri sırasıyla (3, 12, 25) veya kurala uygun başka değerler olabilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise giriş değerlerini 0 ile +sonsuz arasında sınırlandığını düşündük fakat gerçek hayatta kullanıcıların her türlü giriş değerleri girebileceği unutulmamalıdır. Fakat bu yöntemde bu göz ardı edilir ve yazılımın bu kontrolleri yaptığı varsayılır.


Eşdeğer Aralık Testi

Sınır Değer Testleri
Sınır değer testleri değişim noktalarında yazılımın kararlılığını test etmek üzere yapılır. Bu yuzden eşdeğer aralıkların çıkartılması ve en büyük ve en küçük değişim noktalarının saptanması gerekir. 2-değerli ve 3-değerli sınır değer testi yaklaşımı vardır. 2-değerli yaklaşımda değişim noktası ve bir sonraki değer alınırken 3-değerli yaklaşımda değişim noktası, bir önceki ve bir sonraki değerleri de içerisine alan üç farklı değer test edilir. 

Buradaki örnegimizde 17 yaş değişim noktasıdır yani 17 girdisiyle «çocuk» ve 18 girdisiyle «yetişkin» çıktıları alıcaktır; aynı şekilde 5 değeride değişim noktasıdır ve 5 ile «bebek», 6 ile «çocuk» çıktıları alıcaktır. Bu durumda 2-değer yaklaşımı ile (5, 6; 17, 18) sınır değerleri test için kullanmak gerekir. 3-değer yaklaşımında ise değişim noktalarının bir önceki değerleri hesaba katılır yani sınır değer girdileri (4, 5, 6; 16, 17, 18)olarak kullanılması gerekir.

Sınır Değer Testi


Karar TablosuTestleri
İş kuralları veya gereksinimlerden test edilecek koşulların sayısı fazla ise mevcut durum bir tablo üzerine aktarılarak karar tablosu oluşturalabilir. Şekilde görüldüğü gibi her bir durum kural olarak tanımlanmıştır. Burada her koşul sadece dogru (T) veya yanlış (F) değerleri aldığı göz önüne alınmıştır dolaysıyla 3 şartın olası kombinasyonu (2^3 = 8) ile test edilebilcek durum sayısı 8 adettir. Bu durum daha karmaşık sistemlerde daha büyük rakamlara ulaşabilir, böyle durumlarda olası durumları gruplamak ve her gruptan bir test set oluşturmak mantıklı olacaktır veya risk analizi yapmak test set sayısını azalmakta faydalı olabilir.

Bu tabloda yazılımın vermesi gereken sonuçlar Actions kısmında gösterilmiştir.

Durum Geçiş Testi
Geçiş durumlarında ortaya çıkabilicek sorunların kontrol edilmesidir. Şekilde görüldüğü gibi bir atmde olası durumlar ortaya konmuştur. Kullanıcının kartını atmye yerleştiresiyle başlayan süreç sınırlı durumlar arasında geçiş yaparak kullanıcının isteklerini yerine getirmesini sağlamaktadır. Örneğin, kişinin hesap bilgilerine ulaşması için öncelikle şifresini doğru girmesi ve hesap bilgilerine tıklaması gerekmektedir. Eğer kişi hesap bilgilerini 3kez art arda doğru girmesse kullanıcının kartını atm el koymaktadır. 

Başka bir durum ise hesabına erişerek hesabından para çekmesidir. Hesabında yeteince para ver ise parasını çekebilir yok ise bu sefer geçiş durumunda hata oluşacak ve «para öde» durumuna geçiş yapmadan «limit yetersiz» uyarısı durumuna geçiş yapması gerekecektir. Fayda Analizi Testi
Use-case anlam olarak bakıldığında, bir sistemin harici bir kaynaktan gelen isteklerine verdiği cevap olarak tarif etmek mümkündür. Use-Case test tekniğinde bir kullanıcı aktör (A) ve yazılıma karşılık olarakta bir sistem (S) vardır. Aktörün her hareketi ve bu hareketine karşılık sistemin verdiği cevaplar geçerli bir durum olarak kayıt edilir. 

Use case testi ile entegrasyondan kaynaklı hataları bulmak kolaydır çünkü aktör farklı arayüzler arasında sürekli iletişim kurarak gerçek dünyadaki işlerini yapar. Şekilde de görldüğü gibi aktörün (A) istekleri sistem (S) tarafından verdiği cevaplar sırasıyla ilerlemektedir bu ilerleyişte herhangi bir sorun yoktur ver kullanıcı mutludur yani burası mutlu yol (happy path) olarak adlandırılır. Ek bilgilerde (extensions) ise sistem tarafında verilebilecek alternatif cevaplar yeralmaktadır.


Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so