Test Tasarım Kategorileri

Test Tasarım Teknikleri

Test Tekniklerinin Kullanımı:

Kara Kutu testleri (black box) yazılımın her seviyesinde kullanılabilir fakat fonksiyonların ortaya çıkmış olması gerekir. Kullanıcı kabul testleri veya sistem testlerinde gereksinimler baz alınabilir, birim veya entegrasyon testlerinde ise alt seviye analiz dökümanları veya tasarım dökümanları baz alınabilir.

Beyaz Kutu testleri (yapısal testler) yazılımın iç yapısıyla ilgili olduğu için geliştirici birim testlerinde veya birimlerin entegrasyonu sırasında yapısal testleri kullanabilir. Araçlar yardımıyla birlikte kod kapsamının (code coverage) testi içinde kullanılabilir. 

Deneyim temelli testler ise beyazkutu ve karakutu testleri tamamlayıcı olarak görev yapar. Tanımlı fonksiyon ve gereksinimlerin olmadığı (analiz eksikliğinde) kullanılabilir. Kişilerin deneyimlerinden yola çıkarak test edildiği için bazı önemli eksikler veya projeye özel maddeler göz ardı edilebilir. Genel olarak düşük riski veya zaman baskısının fazla olduğu durumlarda kullanılabilir.
Uygun Test Tekniği Seçimi

Equivalence Partitioning

Eşdeğer aralık yöntemi, aynı bölgedeki değerler girdi olarak kullanıldığında aynı sonucu verir ön koşulundan çalışmaktadır. Örnekte verilen kod parçasında 5 yaş ve daha küçükler bebek, 6-17 yaş aralığında bulunanlar çocuk ve 18 yaş üstündekiler yetişkin olarak değerlendiriliyor. Böyle bir durumda eş değer (aynı sonucu veren) bölgeleri sayı doğrusu üzerinde görebiliriz. Bu yöntemle test etmek istediğimizde kullanabilceğimiz giriş değerleri sırasıyla (3, 12, 25) veya kurala uygun başka değerler olabilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise giriş değerlerini 0 ile +sonsuz arasında sınırlandığını düşündük fakat gerçek hayatta kullanıcıların her türlü giriş değerleri girebileceği unutulmamalıdır. Fakat bu yöntemde bu göz ardı edilir ve yazılımın bu kontrolleri yaptığı varsayılır.


Eşdeğer Aralık Testi

Sınır Değer Testleri
Sınır değer testleri değişim noktalarında yazılımın kararlılığını test etmek üzere yapılır. Bu yuzden eşdeğer aralıkların çıkartılması ve en büyük ve en küçük değişim noktalarının saptanması gerekir. 2-değerli ve 3-değerli sınır değer testi yaklaşımı vardır. 2-değerli yaklaşımda değişim noktası ve bir sonraki değer alınırken 3-değerli yaklaşımda değişim noktası, bir önceki ve bir sonraki değerleri de içerisine alan üç farklı değer test edilir. 

Buradaki örnegimizde 17 yaş değişim noktasıdır yani 17 girdisiyle «çocuk» ve 18 girdisiyle «yetişkin» çıktıları alıcaktır; aynı şekilde 5 değeride değişim noktasıdır ve 5 ile «bebek», 6 ile «çocuk» çıktıları alıcaktır. Bu durumda 2-değer yaklaşımı ile (5, 6; 17, 18) sınır değerleri test için kullanmak gerekir. 3-değer yaklaşımında ise değişim noktalarının bir önceki değerleri hesaba katılır yani sınır değer girdileri (4, 5, 6; 16, 17, 18)olarak kullanılması gerekir.

Sınır Değer Testi


Karar TablosuTestleri
İş kuralları veya gereksinimlerden test edilecek koşulların sayısı fazla ise mevcut durum bir tablo üzerine aktarılarak karar tablosu oluşturalabilir. Şekilde görüldüğü gibi her bir durum kural olarak tanımlanmıştır. Burada her koşul sadece dogru (T) veya yanlış (F) değerleri aldığı göz önüne alınmıştır dolaysıyla 3 şartın olası kombinasyonu (2^3 = 8) ile test edilebilcek durum sayısı 8 adettir. Bu durum daha karmaşık sistemlerde daha büyük rakamlara ulaşabilir, böyle durumlarda olası durumları gruplamak ve her gruptan bir test set oluşturmak mantıklı olacaktır veya risk analizi yapmak test set sayısını azalmakta faydalı olabilir.

Bu tabloda yazılımın vermesi gereken sonuçlar Actions kısmında gösterilmiştir.

Durum Geçiş Testi
Geçiş durumlarında ortaya çıkabilicek sorunların kontrol edilmesidir. Şekilde görüldüğü gibi bir atmde olası durumlar ortaya konmuştur. Kullanıcının kartını atmye yerleştiresiyle başlayan süreç sınırlı durumlar arasında geçiş yaparak kullanıcının isteklerini yerine getirmesini sağlamaktadır. Örneğin, kişinin hesap bilgilerine ulaşması için öncelikle şifresini doğru girmesi ve hesap bilgilerine tıklaması gerekmektedir. Eğer kişi hesap bilgilerini 3kez art arda doğru girmesse kullanıcının kartını atm el koymaktadır. 

Başka bir durum ise hesabına erişerek hesabından para çekmesidir. Hesabında yeteince para ver ise parasını çekebilir yok ise bu sefer geçiş durumunda hata oluşacak ve «para öde» durumuna geçiş yapmadan «limit yetersiz» uyarısı durumuna geçiş yapması gerekecektir. Fayda Analizi Testi
Use-case anlam olarak bakıldığında, bir sistemin harici bir kaynaktan gelen isteklerine verdiği cevap olarak tarif etmek mümkündür. Use-Case test tekniğinde bir kullanıcı aktör (A) ve yazılıma karşılık olarakta bir sistem (S) vardır. Aktörün her hareketi ve bu hareketine karşılık sistemin verdiği cevaplar geçerli bir durum olarak kayıt edilir. 

Use case testi ile entegrasyondan kaynaklı hataları bulmak kolaydır çünkü aktör farklı arayüzler arasında sürekli iletişim kurarak gerçek dünyadaki işlerini yapar. Şekilde de görldüğü gibi aktörün (A) istekleri sistem (S) tarafından verdiği cevaplar sırasıyla ilerlemektedir bu ilerleyişte herhangi bir sorun yoktur ver kullanıcı mutludur yani burası mutlu yol (happy path) olarak adlandırılır. Ek bilgilerde (extensions) ise sistem tarafında verilebilecek alternatif cevaplar yeralmaktadır.


Comments

Popular posts from this blog

Testing WEB Sevices and Automating SOAP Services

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Performance Testing on CI: Integration of Locust and Jenkins

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara