Statik Test Teknikleri


Statik test teknikleri yazılımın ürününe değil yazılımın ortaya çıkması için gerekli kod, gereksinim, döküman gibi çıktıların test edilmesiyle ilgilidir. Yani yazılım çalıştırılmaz uygun tekniklerle çıktıların üzerinden geçilir. Bu yüzden statik test teknikleri olarak anılır. Bu tür test tekniklerini yazar hem kendisi yapabilir hem de uzman kişilerden yardımlar alarak grup biçimde de yapılabilir. 

Bireysel olarak yapılan gözden geçirme yöntemleri yazılımcının kendisinin yaptığı test yöntemleridir. Yazar bu yöntemlerle grup gözden geçirmeleri öncesinde kendi hatalarını azaltarak daha olgun bir bir çıktı ortaya koymak maksatıyla yapar. Bireysel statik test aktivitelerinde aşşağıdaki teknikler vardır:
  • Desk Checking (masada kontrol):Yazılan kodun çıktısı alınır ve yazılımcı masa başında bilgisayardan yardım almadan satır satır kod üzerinden geçerek olayı simule etmiş olur. Yazılımcı mantık sorguları kontrol eder ve hataları kendi bulur.
  •  Proof Reading (uzman deneyimi): Daha önceden yapılmış ve sorunsuz çalışan uzmanlar tarafından hazırlanmış kod, algoritma vb., dökümanları okuyarak kendi çıktılarını test edilir.
Grup olarak yapılan gözden geçirmler ise konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılır. Burada amaç sistematik bir şekilde ön yargılardan uzaklaşarak başka kişilerin yakayabileceği hata veya hataya sebep verebilecek zayıf yapıları ortadan kaldırmak amaçlanır. Grup gözden geçirmeleri aşşağıdaki methodlardan oluşur.
  • Reviews (Gözden geçirme): Formal ya da informal yapılabilir. Formal yapılan gözden geçirmeler hazırlıklı ve zamanlaması önceden planlanmış olur. Uzmanlar konuyu değerlendirerek kendi fikirlierini ortaya koyar ve bir ortak karar çıkması durumunda uygulamasına geçilir. İnformal olarak yapılan gözden geçirmeler genelde hazırlıksız ve kısa görüşmeler şeklinde gerçekleşir. Formal bir teknik gözden geçirme yöntemlerinde (formal technical review) şu roller vardır: 
   • Yönetici (manager): planlama yapar, başarı kriterlerinin doğruğunu kontrol eder
   • Moderatör (moderator, leader): toplantıyı yönlendirir, toplantı sırasında söz hakkı verir, bir sonraki toplatıyı organize eder
   • Yazar (author): yazılım çıktısının birince dereceden sorumlusu
   • Gözlemci (reviewer, checker, inspector): değişik profillerde olan (teknik veya iş) uzman kişilerden oluşur. Bulguları inceler ve doğruluğunu kontrol eder.
   • Yazıcı (scribe, recorder): toplantı sırasında tüm bulguları kayıt altına alır.
  • Walkthrough (üzerinden geçme): Planlı bir şekilde ve öncesinde katılımcıların hazırlanarak katıldığı görüşmelerdir. Walkthrough’da dökümanın veya kodun sahibi toplantıda çıktıların üzerinden satır satır geçer yani toplantıyı yazar yönetir. Katılımcılar genelde inspectorlar, kod veya dökümanın yazarı, teknik uzmanlar şeklinde olur.
  • Inspection (inceleme): En formal olan gözden geçirme tekniğidir. Moderatör tarafından yönetilir. Planlı, dökümante ve araçlar yardımı ile yapılır. Gözden geçirme sırasında saptanan hatalar raporlanır ve düzeltilmesi için yazılımcıya haber verilir ve tüm bulgular düzeltilene kadar süreç devam ettirilir . Bu sayede inspector (inceleyeciler) ile kodu yazan kişi ortak kanıya vardıklarında süreç tamamlanmış olur ve onaylanan kod, döküman bir sonraki sürece geçer.


Doğru Kişinin Seçimi
Kaynak: http://www.notecolon.info/2011/12/testing-peer-reviews.html

Comments

Popular posts from this blog

Testing WEB Sevices and Automating SOAP Services

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Performance Testing on CI: Integration of Locust and Jenkins

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara