Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü - Software Development Life Cycle

Bir yazılımın geliştirilmesi için duyulan ihtiyaçlar, geliştirme süreçleri, test ve kullanıcıya sunulmasıyla ilgili bilgilerin bulunduğu yani yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgiler bulunan sunumumu altta bulabilirsiniz. 

Konu biraz farklı olarak yazılım testlerinin etkinliğinin arttırmak, başka bir bakış açısıyla daha kaliteli yazılım ürünlerinin üretilmesini, hedef alarak hazırlanmıştır. Sunumda SDLC boyunca testin daha etkin bir şekilde yer alması gerektiğinde yola çıkarak farklı yazılım geliştirme methodolojilerinde yazılım test süreçlerine ait daha fazla bilgiler bulabilisiniz.

Comments

Popular posts from this blog

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Getting the text of elements in Espresso

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

How to Set Shared Preferences in Espresso Test for Kotlin and Java