Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü - Software Development Life Cycle

Bir yazılımın geliştirilmesi için duyulan ihtiyaçlar, geliştirme süreçleri, test ve kullanıcıya sunulmasıyla ilgili bilgilerin bulunduğu yani yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgiler bulunan sunumumu altta bulabilirsiniz. 

Konu biraz farklı olarak yazılım testlerinin etkinliğinin arttırmak, başka bir bakış açısıyla daha kaliteli yazılım ürünlerinin üretilmesini, hedef alarak hazırlanmıştır. Sunumda SDLC boyunca testin daha etkin bir şekilde yer alması gerektiğinde yola çıkarak farklı yazılım geliştirme methodolojilerinde yazılım test süreçlerine ait daha fazla bilgiler bulabilisiniz.

Comments

Popular posts from this blog

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

Getting the text of elements in Espresso