Skip to main content

Google'de Test Otomasyonu Nasıl Yapılıyor?

Hepimizin internetle tanışmasından sonra belkide en çok kullandığı Google test nasıl yapılıyor hiç merak ettiniz mi? 2012 yılında katıldığım "Google ölçeğinde test" isimli bir sunumda benim de merak ettiğim bir çokta aydınlanmış oldu. Bu sayede test organizasyonun ve teste verilen önemin hangi boyutlara gelmiş olduğunu gözlemlemiş oldum. Bu yazımda önemli gördüğüm bazı noktaları aktarmak istiyorum.

Öncelikle "Google ölçeğindenin" ne anlama geldiğini anlamak gerekir. Bir yılda çalıştırdıkları toplam test case sayısı yaklaşık olarak 100x10^9 başka bir söyleşle bir yılda yaklaşık olarak 14.000 yılda çalıştıralabilecek kadar test case çalıştırılıyor. Peki bunu nasıl becerebiliyorlar? Bu başarı ancak test otomasyonu ve sürekli bütünleştirme (continious integration) ile gerçekleştirilebilir. Her test otomasyon altına alınamadığı için bazı testleri manuel olarak gerçekleştiriliyor. Burada aslında yazılımcı sadece yazılım işinden sorumlıu değildir aynı zamanda test işindende sorumludur. Google'ye göre yazılımcı = code + test, test uzmanı = quality enabler. Bu sistem içerisinde çok az test uzmanı vardır. Varolan test uzmanları projelere atanır ve bir test danışmanı gibi çalışarak yapılan testlerin kalitesini kontrol eder, bu yüzden kalite sağlayıcı olarak isimlendirilmişlerdir. Aşağıdaki görsellerden anlaşılacağı gibi test uzmanı sayısı çok azdır ve danışmanlık rolünde görev yaparlar.

Google Test ve Geliştirici Birlikteliği

 Yazılımcı kod yazılmasından, fonksiyonel testler ve ayrıca entegrasyon testlerinden ve yazılan kodun kod tabanına eklenmesinden ve dolaysıyla sürekli bütünleştirmenin sonuçlarını değerlendirmesinden sorumlu demiştik. Bunların başarılması için ise herşeyin otomasyon altına alınması gibi bir hedefleri var yani sadece test caselerin değil aynı zamanda geliştirme ortamından test ortamına aktıralmasında sorumlu işleri, test datalarının oluşturulmasında, test sonuçlarının değerlendirilmesinde gibi yapılması gereken aktiviteleride otomasyon altına almayı amaçlamışlar. Bir diğer önemli yenilik ise sürekli olarak kod-kapsamını (code coverage) arttırarak, sürümlerin canlıya çıkmadan önceki aday sürümlerin (release candidate) oranını azaltmışlar, yine amaçlanan sürüm başına aday sürüm sayısını ikinin altına çekmek (release candidate < 2). Alttaki görselden görüleceği üzere code coverage sürekli arttırmak bir hedef bunu herkes tarafından görünür kılarak bilinçlendirme sağlanmaktadır. Burada renkler kod kapsamının oransal olarak büyüklüğünü, kutuların boyutları ise kod kapsamına alınan satır sayısının miktarını belirtmektedir.

Google Code-Coverage

 Bir diğer yenilik ise tuvalette test (test on toilet) kavramıyla tuvalette bile testlere devam edilebiliyor olmasıdır. Yani tuvaletlere yerletirlen ekranlar ile testlere devam edilebiliyor ve test kapsamları buralardan online olarak görüntülenebiliyor. Yaklaşık olarak 3.000 tuvaletin olduğu dşünülürse yine test başarısı adına önemli bir gelişme yaşanmış olur. Alttaki görselde burada aktaramadığım bilgilerin özetini bulabilirsiniz. Umarım Türkiye'de de kalite konusunda bu tür yaklaşımlar yer bulur ve daha kaliteli ürün çıkarabiliriz.
Testİstanbul 2012 - Google Sunumu Özet

Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so