Skip to main content

Hataların Raporlanmasının Önemi

Hata (defect) saptandığında kimi organizasyonalarda hatanın türüne veya bazen türden de bağımsız hataya bakış açısıdan dolayı raporlanmasının gerekmediği üzerine durulur. Oysa hataların kayıt altına alınmaması demek bir ülkenin kurulumunda batışına kadar olan süreçteki tarihi kayıt altına almamakla aynı anlama gelir. Böyle bir durumda geçmişe bakılarak nerede hatalar yapıldığını nereden ders alınması gerektiğini anlamak zorlaşacaktır. Yazılım geliştirmesi sonrasında yine bir ürün ortaya çıkar bu ürürün geçmişine bakmak istediğimizde hataları kontrol etmek bizim geçmişteki önemli anlar hakkında bilgiler verecektir. Bir test mühendisi için hataların kayıt altında tutulmasının daha farklı anlamları vardır. Bu yazımda bunun üzerine duracağım.

Öncelikle hataların kayıt altına almak için bir hata takip aracının varlığı gereklidir. Bu araçların açık kaynak kodlu (open sourced) yani ücretsiz türleri olduğu gibi piyasada çeşitli fiyatlarda ücretli türleride vardır. Peki neden hataları kayıt altına almak gerekiyor maddler halinde yazmak gerekirse:
  • Öncelikle kayıdedilen hatanın gerçekten hatamı yoksa test uzmanın kendi hatasımı onu görebiliriz.
  • Laf uçar fakat kayıt kalır,
  • Hata kayıt altında iken aynı hatayı bir başkası bulması durumunda önce kayıtlı bilgiler kontrol edilerek hatanın durumuyla ilgili bilgiler alınır ve boşuna emek harçanmasından kaçınılır. Günümüzde bir firmada çalışma süresi ortalaması çok kısa olmasından dolayı firmaya giden-gelen kişiler için de bu bilgiler kullanışlı olur.
  • Hatalar kayıt edildiğinde hatalar üzerinden önceliklendirme yapılarak çözümünü için sıraya sokabiliriz.
  • Hatalarla ilgili raporlar düzenlenebilir. Örneğin, ne tip hatalar daha çok yapılıyor, kimler daha çok hata yapabiliyor, benzer projelerde daha çok nerelerde hatalar yapabiliriz, ...
  • Yazılım mühendisi (software engineer) yazılım (software) üretiyor ise, test mühendisi de test ürünü (testware) üretir. Test case ve hata rapolarıda testware'nin en önemli kısmıdır. Yani test mühendisi geçmişiyle ilgili bilgileri de hata raporlarında kayıt altına almış olur.

Peki bir hata ile karşılaştığımda bu hatanın tekrar oluşturulması için adımları (reproduction steps - kısaca repro steps) bulana kadar beklemeli miyim?
  • Hayır. Hataların tekrar üretilmesi için repro steps önemlidir fakat bazı durumlarda (race condition - çok sık karşılaşılmayan, hatalı durumu oluşturmanın zor olduğu test caseler) hata tekrar üretmek sıkıntı olabilir. Bu durumda bile hatayı raporlamak öyle bir hatanın varlığını başkalarına duyurmak faydalıdır çünkü farklı bir göz belkide çok kolay anlayabilir. Hatalı durum anlaşıldığında hata raporu güncellenmelidir.

Peki hataları sadece test mühendisleri mi raporlamalı?
  • Hayır. Hata sadece test mühendisinin işi değildir. Firmanın varlığı verdiği hizmeti hatasız vermektir. Yani herhangi bir hatanın varlığından bundan herkes sorumludur. Hatayı bulan kişi hatayı raporladıktan sonra test mühendisi gözden geçirmelidir.
Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so