Skip to main content

Yılın Yazılım Testi Hakkındaki Son Yazısı: Özeleştiri

2013 yılı biterken son olarak bu yıl içerisinde yazılım testi ile ilgili bazı noktalar hakkında yazmak istedim. Benim açımdan bir yıl boyunca neler gelişti, neler değişti ve ne gibi değişimleri 2014 yılında görebiliriz. Kısa kısa değinmek istedim.

Testlerin başarını her zaman kontrol etmeliyiz. Zaman-zaman kendimizi özeleştiriye çekmeliyiz ve yapılan hataları, gözden kaçanları, eksiklerimizi tekrar hatırlayarak gidermeliyiz. Mesala mesleğe girerken veya bir süre sonra aldığımız sertifikalarımız uygulama aşamasında gerçekten sektörle ilgili yeterince bilgi ve beceri verebiliyor mu? Veya bizler bu sertifikanın verdiği bilgilerdeki eksiklikleri veya hataları bulabildik mi? Eğer sorulara "evet" yanıtını verebiliyor isek ozaman aslında doğru yoldayız diyebiliriz. Mesala dünyada en yaygın durumda olan ISTQB sertifikalarıyla ilgili bu linkteki açıklamalar hiçte yabana atılacak gibi değil. Sertifikayı veriyosunuz ama testlerdeki değerlendirme kriterleri, içerik, ve testlerin tutarlılığı 3. kişiler tarafından denetleniyor mu? Sorusu gerçekten önemli.


Testler herzaman önemlidir fakat gelişen veya değişen teknolojilerde yeni ürünün testlerini yapabilmek için öncelikle ürünün ne işe yaradığını bilmek gerekir. Yani ürünün fonksiyonlarından bahsetmekteyim bu yüzden aslında genel söylemin ötesinde, gelişen ve "cevikleşen" yazılım dünyasında teknik testlerin daha önemli olduğu kanısı, farklı birşeyi vurgulamak gerekiyor. Teknoloji nereye giderse gitsin fonksiyonel testler herzaman en önemli testlerdir. İyi bir fonksiyonel test için ise iyi bir "test analizi" yapmak gerekir. Yani kısacası testlerin önem sırası: fonksiyonel testler daha sonra fonksiyonel olmayan testler şeklinde kesin bir kanıya varmak mümkündür. Doğru çalışmayan bir ürünün performansından, güvenliğinden veya kullanılabilirliğinden bahsetmek saçma bir yöntem olacaktır.

Peki diğer bir önemli nokta ise "daha iyi nasıl test analisti olunabilir?" bunun cevabının verilmesi gerekebilir. Tabiki analizden bahdesiyor isek bir çok analiz yöntemi var bunları öğrenmekle başlanabilir. Fakat burada en önemli nokta ise "gerçekten test ettiğimiz ürünü tanıyor muyuz?" veya "ürünün bulunduğu teknolojiye nekadar hakimiz?" bu soruları kendimize sormamız gerekecek. Örneğin telekom sektöründe test uzmanı olarak çalışan birisinin iletişim protokollerini bilmemesi o kişinin mesleğine verdiği önemle ile ilgilidir ve böyle bir kişiden nekadar iyi test bekler iseniz okadar hataya düşersiniz. Öncelikle eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu tabiki farklı bir alanda test uzmanı olan birisinin telekom alanında test yapamayacağı anlamına gelmiyor fakat yeni ürünü bilmemesi testlerininin başarısını mutlaka etkileyecektir. Bu sebepten nasıl ki ürünü geliştirenler ürünü çok iyi biliyor ise ürünü test edenler de bir okadar ürüne hakim olmalıdır. 

Peki bir de alan uzmanları (SME - subject-matter expert), en iyi test uzmanı mıdır? Sorusu akla gelir. Örneğin banka şubesinde yıllarını geçirmiş ve tüm bankacılık süreçlerine hakim bir banka çalışanını geliştirme ortamında test uzmanı olarak kullanılmaktadır. Bu durum çok başarılı test sonuçlarını verir mi? Bu da tabiki hayır. Hiçbir alan uzmanı en iyi testci değildir. Test eğitimi almamış birisinin başarılı test tekniklerini uygulamasını beklemek doğru olmayacaktır fakat süreci baştan-sona başarı kriterlerince (happy path) test etmesi onun için kolay olacaktır. 

Vurgulamam gereken özeleştiri noktası ise: teknik testler önemlidir ama fonksiyonel testler başarılı olduktan sonra önemlidir. Bu anlamda daha iyi test edebilmek için ürünü daha iyi öğrenmeliyiz, bununla birlikte şunun üzerine de kafa yormakta fayda var "peki ben bu ürünü geliştirmiş olsaydım nasıl bir tasarım, fonksiyon, sorgu, ... , kullanmak isterdim?" sorusunu sormak gerekir. Yani kendini yazılımcı yerine koymak ve tabiri yerindeyse hataları koklamak gerekir. Bu açıklama aslında "teknik test analizi" ile ilgili cevaplar verecektir. Bir diğer açıdan ise "acaba ben kullanıcı olsaydım böyle bir ürünü nasıl kullanmak isterdim?" sorunu sorarak aslında ürünün "test analizi" ile ilgili bilgiler elde etmiş oluyoruz. Özetle çalıştığınız sektörle ilgili bilgiler toplayın mesala yazılım geliştirici, sistem uzmanı, analistler ve tabiki kullanıcılar hangi teknolojiler kullanıyor, bu teknolojilerin iyi çalışan ve hataya meyilli yanları nelerdir, benzer firmalar ne gibi sıkıntılar yaşamış bu gibi konular üzerine bilgi toplamalı ve sadece başkaları tarafından verilen bilgiler ile teste başlanmamalıdır

Pek yeni yıl kutlamak adetim değil ama yeri gelmişken "Herkese mutlu, başarılı, hayırlı bir yıl diliyorum". 


Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so