Skip to main content

Jean-Claude Van Damme'nin Test Dunyasına KatkısıBu reklamı izlemeyen yoktur sanırım. Peki bu reklamda anlatılmak istenileni bir de test dünyası için yorumlamak istersek bize bazı noktaların önemi gösterecektir. Bildiğimiz Van Damme her zamanki gibi formunda ve yapılması güç bir şeyi yapıyor. İlerlemiş yaşına rağmen (1960 doğumlu) bütün riskleri alarak böylesine izlemesi zevkli ve heycanlı görüntüler gerçekleştirebiliyor. 

Peki burada sadece kahramanımız Van Damme'mi risk alıyor sizce. Cevap tabiki "Hayır". Böylesine meşhur olan bir kişinin başına gelebilecek bir ciddi kaza durumunda bu reklamla ürünlerini tanıtmaya calışan Volvo markasının aldığı risk sanırım daha fazla. Peki bu riskleri sıralayalım.
  1. Van Damme'nin ölme riski
  2. Van Damme'nin yaralanma riski
  3. Haberin Duyulma riski
  4. Markanın itibar/güven kaybetme riski
  5. Kar etmeme riski
  6. Yüksek bir tazminat ödeme riski
  7. ...
Bu şekilde sıralandığında tabiki en önemli risk bir kişinin hayatı kaybetme riskidir. Testler sonucunda unutulan bir hatanın kullanıcının canına neden olabilir. Bu yüzden hataları doğru bir şekilde sınıflandırmak gerekir. Bizim için en büyük risk faktörü olan test caselerin testlerine daha ilk önce başlamalıyız ve hata vermediğinden emin olmalıyız. Daha sonra düşük öncelikli testlere devam edebiliriz taki testi sonlandırma kriteri oluşana kadar.

Peki bu reklamdaki test caseyi tasarlamak için hangi tür test tekniklerinden yararlanılmış olabilir? Bunu hiç düşündünüz mü? Buna cevap verebillmek için öncelikle test casenin açıklamasını yazmak gerekiyor. Daha iyi bir sonuç almak için öncelikle durum analizi yapmak gerekir. Bunun için doğru soruları sormamız gerekiyor. Reklamın asıl amacı nedir? Vurgu yaptığı tema nedir? gibi sorulardan sonra esas cevap verilemesi gereken konuyu bulmamız gereklidir. Burada biz neyi test ediyoruz? Tabiki, Volvo'yu. Tamamen Volvo'yu mu test ediyoruz? Hayır, sadece Volvo tırlarının ne kadar güvenilir direksiyon/manevra kabiliyeyi olduğu ve sürüş sırasındaki sarsılmaları test ediyoruz. Peki Van Damme rolu nedir? Van Damme'nin bacak haraketini veya ne kadar korkusuz olduğunu mu test ediyoruz. Hayır, O ise test verisi (test data). O halde test case: 
"Yanyana duran iki Volvo tırı aynı anda geri-geri gider iken direksiyon yardımıyla bir tanesi iki tır arasındaki mesafeyi bir insanın ayak açıklığı kadar mesafeye gelene kadar aralığı açmalı ve o mesafede sabit kalarak gitmeli. Bu hareket boyunca iki tırın aynalarında sabit duran adamın düşmesine neden olabilecek kadar sarsıntı olmamalı, aynalar kırılmamalı, tırlar arasındaki mesafe bir noktadan sonra sabit kalmalı ve beklenmedik başka bir durum oluşmamalıdır."
Bu başlık test caseyi yeterince açıklar niteliktedir. Buradan tasarıma geçer isek, test verisi olarak Van Damme seçildiğine göre iyi bir seçim yapılmış demektir :). Diğer test verileri ise seçilen bu iki tır, test edilen tırlardan rastgele seçim yapılmış olabilir veya test için üretilen numuneler olabilir. Dikkat ederseniz test casenin başlığında Van Damme'nin düşmemesi gerekiyor. Yani Van Damme'nin bacak aralığının ölçülmesi gerekiyor. Bu ölçümü yaparken yerde baçak açma hareketi ile yapılır ise muhtemelen hata verebilir bu yüzden simulatör kullanmaya gerek yok yani direk olarak iki ayna üstüne çıkartılarak gerçek durum oluşturulmalıdır ki ölçüm başarılı olsun. Bu noktaya kadar anlatılan test dünyasında sınır değer analizi (boundary value analysis) olarak geçmektedir, sınır değer testleri için bu yazıyı inceleyebilirsiniz. Peki sınır değer testlerinde test verileri ikili veya üçlü olmasına göre değişmektedir fakat her iki durumda da sınır değeri ve bir sonraki değer test edilmektedir. Bu yüzden sınır değer testi ile Van Damme'nin ölmesine neden olabiliriz. Bizim yapmamız gereken ise güven aralığında Van Damme'nin düşmemesini test etmektir yani başka bir test tekniğini kullanmamız lazım. Bu test ise eşdeğer aralık tekniği ile yapılabilir. Detaylı baktığımızda ise aslında Türkçesini tam çeviremediğim Strong Normal Equivalence Partitioning Testing tekniği ile test edebiliriz, bu yöntemin detayı için bu yazıya bakabilirsiniz. 

Sonuç

Kalite herkes için vazgeçilmez bir erdemdir, yazılımda kalite, verimlilik ve maliyet hakkıdaki düşünceler için bu yazıya bakabilirsiniz. Kullanıcı parasını ödediği ürünün belli bir kalitede olduğuna inanması gerekir aksi halde ürünü ya iade eder ya da bir dahaki seferde o ürünü seçmez ve tavsiyede de bulunmaz. Bu gerçek ister yazılım olsun isterse otomotiv veya gıda sektörü olsun değişmez. Kaliteyi arttırmak için ise test süreçleri daha ciddiye alınmalı ve test teknikleri uygulanmalıdır.


Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so