Skip to main content

Testte Ciddiyet ve Sorumluluk Duygusu

Bir yazılım geliştirme organizasyonu içerisinde bir test gurubu var ise bu grup genel olarak yazılım geliştirme sürecinin en sonunda ve onay mekanızması konumundadır. Yani yeni bir geliştirmenin canlıya çıkılıp çıkılamayacağına karar veren kişilerden oluşur genelde. Bu süreç içerisinde kişilerin işlerine verdiği önem diğer adıyla ciddiyet ve sorumluluk duygusu belkide diğer bütün teknik ve teknik olmayan özelliklerin içerisinde en önemli olanlardır. Bu yazımda test uzmanında bulunması gerekli en önemli özellikler olan ciddiyet ve sorumluluk duygusu üzerine düşüncelerimi aktaracağım.

Sorumluluk Nedir?
Test etmek demek bir iş / servis / ürünün kullanıcıya sunulmadan önceki döneminde çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Bu hizmetin çalışması ise yine kullanıcıdan gelen bilgilere bağlıdır yani kullanıcının isteklerini karşılamalı fakat standartları da ezmemeli. Peki standartlar nelerdir? Standartları, kendi varlığının gerekliliğini ispatlamış su götürmez gerçekler olarak tanımlayabiliriz. Fakat burada yine kullanıcılar önemli bir noktada durmaktadır, standartların kapsamı yine kullanıcılar tarafından çizilmektedir. Bazı standartlar, kullanıcı kitlesinin niteliğine ve büyüklüğüne göre de değişikşik gösterebilir. Örneğin, yaş grubu 50+ olan 100bin kişilik bir kullanıcı kitlesi ile yaş grubu 15-30 olan 500bin kişilik bir kullanıcı kitlesinin altta belirtilen gereksinimler açısından kıyaslandığında kullanıcı gereksinimleri ve kullanabilirlik gereksinimleri çok farklılık gösterebilir. Keza kullanıcı populasyonun farklı olması sebebiyle ve yine farklı yaş gruplarını göz önüne aldığımızda kullanıcıların uygulamadan beklentilerini (dakikada yaptıkları işlem, kullandıkları fonksiyon / özellik sayıları) çok farklı olabilir bu ise veri gereksinimlerinin farklı olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden bu gereksinimlerin test edilmesi de daha farklı yöntemlere gidilmesi gerekebilir.


Kullanıcı Gereksinimleri
Gereksinim Türü Açıklaması
Fonksiyonel Gereksinimler Ürünün ne yapması gerektiği hakkında bilgiler verir
Veri Gereksinimler Verinin tipi, türü, miktarı, sürekliliği, tutarlılığı ve gerekli verinin miktarı hakkında bilgiler verir
Cevresel Gereksinimler Ürünün kullanılmasını sağlayacak cevresel gereksinimler, kullanılması için gerekli durumlar
Kullanıcı Gereksinimleri Kullanıcı kitlesinin genel özellikleri: yaş, cinsiyet, eğitim, bedensel veya zihinsel eksiklikler, kullanıcı kitlesinin büyüklüğü gibi hedef kullanıcıya özel bilgiler
Kullanabilirlik Gereksinimleri Kullanıcı gereksinimlerinde nitelenen kullanıcı kitlesinin uygulamaya kolay bir şekilde öğrenmesi (learnibility) ve kullanabilmesi (usability) için gerekli bilgiler

Peki konunun özüne dönecek olur isek yani ciddiyet ve sorumluluk duygusu açısından konuyu irdeler isek esas sonuca ulaşmış oluruz. Yukarıda bahsettiğim üzere gereksinimlerin toplanma aşamasında gerekli bilgiler toplanmış veya toplanmamış olabilir. Bir test uzmanı daha verimli test sonuçları elde etmek için işine başladığında ilk önce şunları düşünmelidir:
  • Bu işin içeriği nedir?
  • Bu işle ilgili gereksinimler tam ve tutarlı bir şekilde belirtilmiş mi?
  • Bu iş sonunda kimler ne gibi fayda sağlayacak?
  • Nasıl / nekadarlık bir kullanıcı kitlesi bu uygulamayı kullanacak?
  • Bu işin testi için nekadar sürem var?
  • Teste başlama kriterleri (test entry criteria) ve testi sonlandırma kriterleri (test exit criteria) net mi?
Burada sıralanan maddeler aslında işin niteliğine ve işin alanına (domain) farklılık gösterebilir. Örneğin bir e-ticaret uygulaması için  "Bu iş sonunda kimler ne gibi fayda sağlayacak?" gibi maddenin önemi ile yaşlı bir grup için yapılan sağlık / ilk yardım uygulamasının önemi tabiki farklı olacaktır. Bu tür farklılıkları bilmek ve uygulamaya almak ise "test uzmanın" görev ve sorumluluğudur. İşine verdiği ciddiyet ise bu ve benzer maddeleri herzaman uygulamak ve daha iyi nasıl test yapabilirim sorusunu herzaman aklında bulundurmaktır. Çünkü test edilen uygulamayı en iyi bilen birisi onu test eden kişidir ve uygulamanın test sonuçları vermek test uzmanın sorumluluğundadır. Her işin/uygulamanın testi için aynı yoldan aynı tür testleri aynı sıklıkla yapmak ise test otomasyonunu el ile koşturmaya benzer ve çıkan sonuç ise bilinçsiz test uzmanından başka kimseyi memnun etmez.


Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so