Testte Ciddiyet ve Sorumluluk Duygusu

Bir yazılım geliştirme organizasyonu içerisinde bir test gurubu var ise bu grup genel olarak yazılım geliştirme sürecinin en sonunda ve onay mekanızması konumundadır. Yani yeni bir geliştirmenin canlıya çıkılıp çıkılamayacağına karar veren kişilerden oluşur genelde. Bu süreç içerisinde kişilerin işlerine verdiği önem diğer adıyla ciddiyet ve sorumluluk duygusu belkide diğer bütün teknik ve teknik olmayan özelliklerin içerisinde en önemli olanlardır. Bu yazımda test uzmanında bulunması gerekli en önemli özellikler olan ciddiyet ve sorumluluk duygusu üzerine düşüncelerimi aktaracağım.

Sorumluluk Nedir?
Test etmek demek bir iş / servis / ürünün kullanıcıya sunulmadan önceki döneminde çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Bu hizmetin çalışması ise yine kullanıcıdan gelen bilgilere bağlıdır yani kullanıcının isteklerini karşılamalı fakat standartları da ezmemeli. Peki standartlar nelerdir? Standartları, kendi varlığının gerekliliğini ispatlamış su götürmez gerçekler olarak tanımlayabiliriz. Fakat burada yine kullanıcılar önemli bir noktada durmaktadır, standartların kapsamı yine kullanıcılar tarafından çizilmektedir. Bazı standartlar, kullanıcı kitlesinin niteliğine ve büyüklüğüne göre de değişikşik gösterebilir. Örneğin, yaş grubu 50+ olan 100bin kişilik bir kullanıcı kitlesi ile yaş grubu 15-30 olan 500bin kişilik bir kullanıcı kitlesinin altta belirtilen gereksinimler açısından kıyaslandığında kullanıcı gereksinimleri ve kullanabilirlik gereksinimleri çok farklılık gösterebilir. Keza kullanıcı populasyonun farklı olması sebebiyle ve yine farklı yaş gruplarını göz önüne aldığımızda kullanıcıların uygulamadan beklentilerini (dakikada yaptıkları işlem, kullandıkları fonksiyon / özellik sayıları) çok farklı olabilir bu ise veri gereksinimlerinin farklı olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden bu gereksinimlerin test edilmesi de daha farklı yöntemlere gidilmesi gerekebilir.


Kullanıcı Gereksinimleri
Gereksinim Türü Açıklaması
Fonksiyonel Gereksinimler Ürünün ne yapması gerektiği hakkında bilgiler verir
Veri Gereksinimler Verinin tipi, türü, miktarı, sürekliliği, tutarlılığı ve gerekli verinin miktarı hakkında bilgiler verir
Cevresel Gereksinimler Ürünün kullanılmasını sağlayacak cevresel gereksinimler, kullanılması için gerekli durumlar
Kullanıcı Gereksinimleri Kullanıcı kitlesinin genel özellikleri: yaş, cinsiyet, eğitim, bedensel veya zihinsel eksiklikler, kullanıcı kitlesinin büyüklüğü gibi hedef kullanıcıya özel bilgiler
Kullanabilirlik Gereksinimleri Kullanıcı gereksinimlerinde nitelenen kullanıcı kitlesinin uygulamaya kolay bir şekilde öğrenmesi (learnibility) ve kullanabilmesi (usability) için gerekli bilgiler

Peki konunun özüne dönecek olur isek yani ciddiyet ve sorumluluk duygusu açısından konuyu irdeler isek esas sonuca ulaşmış oluruz. Yukarıda bahsettiğim üzere gereksinimlerin toplanma aşamasında gerekli bilgiler toplanmış veya toplanmamış olabilir. Bir test uzmanı daha verimli test sonuçları elde etmek için işine başladığında ilk önce şunları düşünmelidir:
  • Bu işin içeriği nedir?
  • Bu işle ilgili gereksinimler tam ve tutarlı bir şekilde belirtilmiş mi?
  • Bu iş sonunda kimler ne gibi fayda sağlayacak?
  • Nasıl / nekadarlık bir kullanıcı kitlesi bu uygulamayı kullanacak?
  • Bu işin testi için nekadar sürem var?
  • Teste başlama kriterleri (test entry criteria) ve testi sonlandırma kriterleri (test exit criteria) net mi?
Burada sıralanan maddeler aslında işin niteliğine ve işin alanına (domain) farklılık gösterebilir. Örneğin bir e-ticaret uygulaması için  "Bu iş sonunda kimler ne gibi fayda sağlayacak?" gibi maddenin önemi ile yaşlı bir grup için yapılan sağlık / ilk yardım uygulamasının önemi tabiki farklı olacaktır. Bu tür farklılıkları bilmek ve uygulamaya almak ise "test uzmanın" görev ve sorumluluğudur. İşine verdiği ciddiyet ise bu ve benzer maddeleri herzaman uygulamak ve daha iyi nasıl test yapabilirim sorusunu herzaman aklında bulundurmaktır. Çünkü test edilen uygulamayı en iyi bilen birisi onu test eden kişidir ve uygulamanın test sonuçları vermek test uzmanın sorumluluğundadır. Her işin/uygulamanın testi için aynı yoldan aynı tür testleri aynı sıklıkla yapmak ise test otomasyonunu el ile koşturmaya benzer ve çıkan sonuç ise bilinçsiz test uzmanından başka kimseyi memnun etmez.


Comments

Popular posts from this blog

Testing WEB Sevices and Automating SOAP Services

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Performance Testing on CI: Integration of Locust and Jenkins

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara