AgileTurkey: 2013 Software Productivity Report

Yazılım geliştirme metodolojilerini: Waterfall (Şelale), V-Model (Validation and Verification: Sağlama ve Doğrulama), Iterative (yinelemeli) ve Agile (çevik) olarak genel bir sınıflama içerisine alabiliriz. Her bir metodolojinin kendine özel yapısı olmakla birlikte Agile diğerlerinden ayrılmaktadır. Agile iteratif yazılım geliştirmeden esinlenilmiş ve bir grup oluşumu vardır ve grubun başarı kriteri tamamen grubun çıkardığı işin kalitesiyle ölçülmektedir. Grup içerisindeki bütün üyeler deneyimli, iletişime açık ve yardımlaşmanın ön planda olduğu, plandan sapma durumunda herkes sorumluluğu üstenir. Daha fazla insan odaklıdır bu yüzden geliştirme ortamına uyum sağlamak ve saygı temel felsefesini oluşturur. 2001 yılında yayınlanan bir manifestosu vardır ve özetle Agile'nin ne olduğunu açıklamaktadır. Agile bir yazılım geliştirme metodolojisidir ve pratikte oluşturulmuş alt başlıkları vardır. Bunları genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz: RUP (Rational Unified Process), Scrum, EP (Extreme Programming).
Ülkemizdeki durumu genel olarak değerlendirmek gerekirse: Agile çok fazla bilinmeyen veya bilinmeden uygulaması yapılan yöntemdir. Bilinçi bir şekilde uygulama yapan firma sayısının ise çok az olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'deki Agile yöntemlerinin uygulaması konusunda bilgiler vermek adına AgileTurkey isimli bir oluşum vardır. 2012 yılında başlatmış olduğu Türkiye'deki Agile yöntemlerinin uygulaması ile ilgili durumun incelenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda bazı önemli bilgiler vermektedir. Bu araştırmalarda kullanılacak veriyi toplamak için hazırlanan anketi geçen sene sektörden 400 kişilik bir gruba uygularken bu sene 540 kişilik bir grup üzerine uygulamıştır. Sonuçları gösteren bir rapor kendi sayfasında yayınlamıştır.
Bu yılki anketini genel olarak değerlendirmek gerekirse: çok fazla firma Agile kullanmıyor fakat buna rağmen kullanmak isteyen azımsanmayacak bir kitle vardır ve 2013 sonuçlarındaki bu oran 2012 sonuçlarına göre daha yüksektir. Bu durum ise Agile'nin popülaritesinin/bilinirliliğinin arttığını gösteriyor. Agile içeresinde en çok kullanılan pratik ise Scrum olarak belirtiliyor. Diğer bir önemli çıkarım ise her ne kadar Agile yöntemlerinde yazılımcı veya işi yapan kişinin daha fazla aktif ve adapte olması gerekirse de Türkiye'de genelde yönetim kadrosunu daha fazla istekli olduğu sonucu ortaya çıkmasıdır. Agile yöntemlerini bilinçli uygulamak önemlidir genel olarak sertifikasyon bir işin bilindiğinin gerçek bir göstergesi değildir fakat yine de elle tutulur bilgiler verebilmektedir. Agile için sertifika veren kurumlar göz önüne alındığında sadece %12'lik küçük bir kesim Agile ile ilgili sertifika almıştır.
Daha fazla bilgi için AgileTurkey tarafından yapılan araştırma sonuçlarını inceleyebilirsiniz. 2013 raporunu buradan ve 2012 raporunu buradan indirebilirsiniz.

Comments

Popular posts from this blog

Testing WEB Sevices and Automating SOAP Services

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

Performance Testing on CI: Integration of Locust and Jenkins

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara